Quách Vũ Ngọc Thành là ai?

Một người con Ninh Bình , vơi cai nhìn tích cực. muốn phát trển bản thân, giao lưu và kết nối và học hỏi.

1: Quách Vũ Ngọc Thành là ai.

2: Quãng đường làm việc và phát triển.

3: Không ngừng học hỏi liên tục tiến lên.

1Quách Vũ Ngọc Thành là ai?

Quách Vũ Ngọc Thành sinh năm 1989.Anh lớn lên trên mảnh đất Kinh Bắc có sông núi. Đó là Quang Sơn – Tam Điệp -Ninh Binh. Nhà có một em gái và một em trai. Bố Mẹ là công nhân Nông trường Đồng Giao. chuyên trồng dứa xuất khẩu.Ninh Bình là địa danh du lịch nổi tiếng như Tam Cốc Bích động, Tràng An chùa Bái Đính, Cúc Phương, nhà Thờ Đá, Cố Đô Hoa Lư, Động Am Tiên. Trên núi có Dê, dưới sông có cá. Lang thang phố xá có có Cơm cháy.

Quách Vũ Ngọc Thành ơ Sen Hồ.

Năm 2010 với Tấn bằng học Trung cấp cắt gọt xếp loại giỏi. Anh được vào làm trong tập đoàn lớn Công Nghiệp với chức vụ nhân viên kỹ thuật. Với như cầu phát triển của bản thân sau hai năm làm việc anh đã chuyển sang công tác tại công ty Phúc Hà một công ty phát trên trong kinh doanh và sản xuất nhựa. Với dòng chảy thời gian với gần 4 năm việc với nhìn phải phát triển bản thân. Quách Vũ Ngọc Thành thu xếp công việc về đầu quân cho công ty công ty TNHH và Đầu Tư Phát Trển Kinh Doanh Vĩnh Hưng năm 2017. Dân dắt hơn một tiểu đội sản xuất trong lĩnh vực cầu đường

Quách Vũ Ngọc Thành và Anh chị Em cùng công ty

3: Không ngừng học hỏi Liên tục liên tục tiến lên.

Trải qua những khóa học phát triển bản thân của diễn giả Phạm Thành Long như sss 13, Ips 07. Đã làm Quách Vũ Ngọc Thành phát triển rất nhiều về bản thân dân dắt đội nhóm. Biệt nữa là được kết nối với nhiều anh chị em có doanh nghiệp. Học được nhưng kinh nghiệm quản lý. chiến lược kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *